DEFAULT TYPO3 V8 (Production)

CFND – Logističke usluge u dunavskom basenu

CFND pruža usluge iz domena logistike i specijalizovan je za prevoz robe na unutrašnjim plovnim putevima u basenu Dunava.

CFND je osnovan 2010. godine u Beogradu, od strane francuskih kompanija CFNR i ATIC, sa ciljem da se razviju logističke aktivnosti u dunavskom basenu. Od februara 2015, CFND je deo Rhenus grupe, jedne od vodećih logističkih kompanija na svetu.

Više o grupaciji možete pročitati OVDE.

CFND je član više nacionalnih i internacionalnih udruženja.